top of page

PRIVACY- EN COOKIESBELEID

Westate verbindt zich ertoe de privacyrechten van de gebruikers van haar website te respecteren. Dit privacy- en cookiebeleid ("beleid") legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u de website www.westatewatches.com (de "website") bezoekt, of anderszins uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de wijze waarop de website wordt benaderd en hebben betrekking op alle technologieën of apparaten waarmee wij de website aan u ter beschikking stellen.

 

Dit beleid geeft u details over de soorten persoonsgegevens die wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en de rechten die u hebt om ons gebruik van uw persoonsgegevens te controleren.

 

U DIENT DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG TE LEZEN EN WIJ RADEN U AAN EEN KOPIE AF TE DRUKKEN EN TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. DOOR TE SURFEN OF ANDERSZINS GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE, MOET U DIT BELEID HEBBEN GELEZEN.

 

Wanneer we "Westate", "ons", "onze" of "wij" zeggen in dit beleid, verwijzen we naar WESTATE, een bedrijf opgericht naar Belgisch recht.

 

Voor de toepassing van de General Data Protection Regulation (Verordening (EU) 2016/679, de "GDPR") is Westate de " data controller" (zoals gedefinieerd in de GDPR) van de persoonsgegevens, wanneer zij het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt.

 

Daarnaast, onder de GDPR:

 

Persoonsgegevens betekent alle informatie die op u betrekking heeft en die u direct of indirect identificeert;

 

Verwerking betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens.

 

Data Controller betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of in samenwerking met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit privacybeleid zijn wij een verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

 

Om dat te kunnen doen, moeten wij uw gegevens verwerken en dit beleid vertelt u meer over waarom en hoe wij dat doen. We hebben de belangrijkste punten hier voor u op een rijtje gezet:

 

•      Telkens wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen, bv. als u online een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

•      Wij moeten uw gegevens verwerken om aan onze verplichting jegens u te voldoen, bijv. om u uw bestelling te sturen

 

•      Wij bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk en wij delen of verkopen uw gegevens niet aan andere bedrijven

 

•      Als u op onze mailinglijst staat, is dat omdat u ons in het verleden hebt laten weten dat u berichten van ons wilt ontvangen. Als u van gedachten bent veranderd, is het gemakkelijk om te stoppen te ontvangen, klik op de afmeldlink onderaan onze e-mail of neem contact met ons op per e-mail of brief

 

Onze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen begrijpen hoe mensen de website gebruiken en om u in staat te stellen artikelen van ons te kopen. U kunt uw cookie-instellingen bijwerken, maar houd er rekening mee dat u dan uw bestelling mogelijk niet kunt afronden.

 

•      Als u iets bij ons wilt bestellen maar niet online wilt bestellen, kunnen wij uw bestelling ook telefonisch aannemen. Wij moeten dan nog wel enkele van uw gegevens verwerken om dit te kunnen doen, bijv. naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.

 

Informatie die u verstrekt

 

Persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer) wordt verkregen wanneer u formulieren op de website invult.

 

Wij verkrijgen ook de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u feedback geeft, materiaal plaatst, contact met ons opneemt om welke reden en via welk medium dan ook, aankopen doet via de website, informatie deelt via de sociale mediafuncties van de website, meedoet aan een wedstrijd, een enquête invult of een probleem met de website meldt.

 

Wij kunnen een dossier bijhouden van elk contact dat u met ons opneemt.

 

De website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen.

 

Persoonlijke informatie over andere personen

 

Als u ons namens iemand anders informatie geeft, bevestigt u dat de andere persoon u heeft aangesteld om namens hem/haar te handelen en ermee heeft ingestemd dat u:

 

•     namens hem/haar toestemming te geven voor de verwerking van zijn/haar gegevens;

 

•     namens hem/haar ontvangt en kennisgevingen van gegevensbescherming;

 

•     toestemming te geven voor de overdracht van zijn/haar gegevens; Informatie die automatisch zal worden verzameld

Cookies: Wij kunnen uw gebruik van de website monitoren door het gebruik van cookies en soortgelijke tracking apparaten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak u de website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en verkeersgegevens. Deze informatie helpt om een profiel op te bouwen van de gebruikers van de website. Sommige van deze gegevens zullen geaggregeerd of statistisch zijn, wat betekent dat wij niet in staat zijn u individueel te identificeren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website, zie de secties over cookies hieronder.

 

Apparaatinformatie: Wij kunnen ook informatie over uw apparaat verzamelen telkens wanneer u de website gebruikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type mobiel apparaat dat u gebruikt en de unieke apparaatidentificatie (bijvoorbeeld het IMEI-nummer, het mobiele telefoonnummer van het apparaat of het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het apparaat), het type mobiele browser dat u gebruikt, het mobiele besturingssysteem dat u gebruikt, informatie over het mobiele netwerk en de tijdzone-instelling.

 

Locatiegegevens: We kunnen ook informatie verzamelen om uw locatie te bepalen met behulp van GPS-technologie of andere locatie trackingsoftware die we van tijd tot tijd kunnen gebruiken. Sommige functies van de Website kunnen toegang tot dergelijke locatiegegevens vereisen om te kunnen werken. Als u een dergelijke functie wilt gebruiken, wordt u gevraagd om toestemming te geven voor het verstrekken van dergelijke locatiegegevens. U kunt uw toestemming voor het verstrekken van deze informatie te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar contact@westatewatches.com of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit beleid.

 

Hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt

 

Wij zullen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

•     om u en uw rekeningen bij ons te identificeren;

 

•     administratie;

 

•     onderzoek, statistische analyse en gedragsanalyse;

 

•     klantenprofilering en analyse van uw aankoopvoorkeuren;

 

•     marketing—zie 'Marketing en opt-out', onder;

 

•     fraudepreventie en -opsporing;

 

•     het aanpassen van de website en de inhoud ervan aan uw specifieke voorkeuren;

 

•      om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen aan de website of aan onze diensten of producten die op u van invloed kunnen zijn;

 

•     verbetering van onze diensten en producten.

 

Profilering

 

Wij kunnen gepersonaliseerde inhoud of communicatie weergeven of verzenden met behulp van profileringstechnieken (door de GDPR gedefinieerd als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij de persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name om aspecten met betrekking tot de persoonlijke voorkeuren of interesses, gedrag of locatie van de betrokkene te analyseren of te voorspellen).

 

Marketing en opt-out

 

Indien u geen verdere directe marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door op de afmeldknop in onze e-mails te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail of brief op de adressen die aan het einde van dit beleid staan vermeld.

 

De website kan links van derden bevatten. Houd er rekening mee dat als u een van deze links volgt, de websites, apps en diensten die via deze links worden aangeboden hun eigen privacybeleid/gebruiksvoorwaarden zullen hebben. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun respectieve privacybeleid/gebruiksvoorwaarden of de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens die via deze websites, apps of diensten worden verzameld. Zorg ervoor dat u het betreffende privacybeleid/de betreffende gebruiksvoorwaarden bekijkt voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan of gebruik maakt van deze websites, apps en diensten.

 

Beveiliging van uw gegevens

 

Hoewel we alle redelijke inspanningen zullen leveren om uw persoonsgegevens te beschermen, erkent u dat het gebruik van internet niet volledig veilig is en dat we om die reden de veiligheid of integriteit van persoonsgegevens die via internet van u of naar u worden overgedragen, niet kunnen garanderen.

 

Overdracht van gegevens buiten de EER

 

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Waar wij dataservers gebruiken die gegevens buiten de EER kunnen overdragen, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er adequate bescherming is om de veiligheid van uw informatie te waarborgen en u oplossingen te bieden in het onwaarschijnlijke geval van een inbreuk op de beveiliging.

 

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen bij beveiligde gegevensverwerkers met het oog op de opslag van uw gegevens, boekhoudkundige doeleinden en bijvoorbeeld sociale mediadoeleinden. Een kopie van uw informatie wordt ook veilig opgeslagen op onze interne server en computers waar de toegang beperkt is.

 

Wij wijzen u erop dat alle door ons gebruikte verwerkers die uw gegevens naar de VS kunnen overdragen, voldoen aan het EU-VS Privacy Shield Framework, dat een mechanisme is dat de naleving waarborgt van de EU-vereisten inzake gegevensbescherming bij de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten. U kunt hier meer te weten komen over het Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/ welkom

 

Hoewel wij alle redelijke inspanningen zullen leveren om uw persoonsgegevens te beschermen, erkent u dat het gebruik van het internet niet volledig veilig is en dat wij om die reden de veiligheid of integriteit van persoonsgegevens die via het internet van u of naar u worden overgedragen, niet kunnen garanderen. Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens onderaan dit beleid.

 

Indien nodig vertrouwen wij op het besluit van de Commissie inzake adequaatheid van het EU-VS privacy Shield of kunnen wij hen vragen contracten af te sluiten op basis van het door de Europese Commissie goedgekeurde model overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de GDPR.

 

Wat u kunt doen om uw gegevens veilig te houden

 

Als u gedetailleerde informatie wilt van Get Safe Online over hoe u uw gegevens en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere onlineproblemen, gaat u naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt gesteund door de overheid en toonaangevende bedrijven.

 

Monitoring

 

Wij kunnen de communicatie met u (zoals telefoongesprekken en e-mails) controleren en opnemen met het oog op kwaliteitsborging, opleiding, fraudepreventie en naleving.

 

Uw toestemming en recht op toegang

 

Wij zullen alleen informatie over u verzamelen en opslaan zoals hierboven beschreven. U krijgt de gelegenheid om in te stemmen met dit privacybeleid en marketing wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

U kunt op elk moment van gedachten veranderen of uw toestemming intrekken of wijzigen.

 

•      U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke dossiers of andere informatie die wij over u bewaren. Er zijn geen administratieve kosten verbonden aan deze dienst.

 

•      U hebt het recht om eventuele fouten in de gegevens die wij over u bewaren, te corrigeren. Indien gegevens of informatie die wij over u hebben onnauwkeurig of verouderd zijn, neem dan contact met ons op en wij zullen dit onmiddellijk corrigeren.

 

•     U hebt het recht om de gegevens die wij over u bewaren te laten wissen.

 

•      Indien u wenst dat wij uw informatie blijven opslaan, maar dat wij uw gegevens apart houden en op geen enkele manier verwerken, laat ons dit dan weten en wij zullen dit doen.

 

•      U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden stop te zetten. U kunt ook aangeven dat u bezwaar heeft tegen direct marketing via bepaalde kanalen, zoals e-mail of telefoon. Indien dit het geval is, gelieve in uw communicatie met ons de kanalen te vermelden waartegen u bezwaar maakt.

 

•      U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u uw gegevens voor uw eigen doeleinden over verschillende diensten wenst te verkrijgen, zullen wij u deze informatie ter beschikking stellen. Er zijn geen administratieve kosten verbonden aan deze dienst.

 

Om uw toestemming te herzien, uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, of om uw rechten zoals hierboven uiteengezet te doen gelden, dient u uw verzoek schriftelijk naar ons te sturen op het adres dat onderaan dit beleid staat vermeld.

 

U zult een bewijs van uw identiteit en adres moeten overleggen (bijv. een kopie van uw rijbewijs of paspoort, en een recente rekening van een nutsbedrijf of creditcard); en specificeer de persoonsgegevens die u wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

 

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel van de verwerking. De gegevens worden gewist in de volgende omstandigheden:

 

•     U hebt uw toestemming voor gegevensverwerking ingetrokken

 

•      Het oorspronkelijke doel voor de verwerking van de gegevens is niet langer relevant of kan niet meer worden uitgevoerd.

 

•     De gegevens zijn niet langer actueel of accuraat.

 

COOKIES

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw mobiel (of ander elektronisch apparaat) wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Wij gebruiken cookies en andere online tracking apparaten op de website om:

 

•     de producten in uw winkelmandje bij te houden en u door het afrekenproces te leiden;

 

•     u te herkennen wanneer u de website bezoekt (dit versnelt uw toegang tot de website omdat u zich niet telkens hoeft aan te melden);

 

•     informatie te verkrijgen over uw voorkeuren, online bewegingen en gebruik van het internet;

 

•     onderzoek en statistische analyse uit te voeren om de inhoud, producten en diensten van de website te helpen verbeteren en om ons te helpen de behoeften van onze bezoekers en klanten beter te begrijpen en interesses;

 

•      onze marketing- en reclamecampagnes doeltreffender te richten door op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden die op uw interesses zijn afgestemd; en

 

•     uw online-ervaring efficiënter en aangenamer te maken.

 

De informatie die wij verkrijgen door het gebruik van cookies zal gewoonlijk niet uw persoonsgegevens bevatten. Hoewel wij informatie over uw apparaat kunnen verkrijgen, zoals uw IP-adres, uw browser en/of andere internetloggegevens, kunt u hiermee meestal niet persoonlijk worden geïdentificeerd. In bepaalde omstandigheden kunnen wij persoonlijke informatie over u verzamelen, maar alleen wanneer u deze vrijwillig verstrekt (bijv. door een online formulier in te vullen) of wanneer u goederen of diensten van ons koopt.

 

In de meeste gevallen hebben wij uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies op deze website. De uitzondering is wanneer de cookie essentieel is om u een dienst te kunnen verlenen die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld om u in staat te stellen producten in uw winkelmandje te leggen en het afrekenproces te gebruiken).

 

Cookies van derden

 

Wij werken met externe leveranciers die ook cookies op de website kunnen plaatsen, die wij bijvoorbeeld kunnen gebruiken om video-inhoud weer te geven. Deze externe leveranciers zijn verantwoordelijk voor de cookies die zij op onze website plaatsen. Indien u meer informatie wenst, ga dan naar de website van de betreffende derde partij.

 

Beschrijving van cookies en soortgelijke technologieën

 

De cookies die wij op onze website gebruiken, worden geplaatst om functies te vervullen zoals bezoekers in staat stellen inhoud te delen met een reeks van netwerk- en deelplatforms, te analyseren hoe u de website gebruikt en u een betere, meer gepersonaliseerde ervaring te geven.

 

•      Sessiecookies verlopen aan het einde van uw browsersessie en stellen ons in staat uw handelingen tijdens die specifieke browsersessie te koppelen.

 

•      Persistente cookies worden tussen browsersessies op uw apparaat opgeslagen, zodat wij uw voorkeuren of acties op meerdere sites kunnen onthouden.

 

Hoe cookies uitschakelen

 

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Als u dit doet, houd er dan rekening mee dat u mogelijk geen producten van ons kunt kopen. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, gaat u naar: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

 

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U dient dit beleid regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing zal zijn telkens wanneer u de website gebruikt.

 

Valse e-mails

 

Wij zullen u nooit vragen om account- of creditcardgegevens via e-mail te bevestigen. Als u een e-mail ontvangt waarin wordt beweerd dat deze van Westate afkomstig is en waarin u wordt gevraagd dit te doen, negeert u deze e-mail en reageert u niet.

 

“Do Not Track” Signalen

 

Wij ondersteunen Do Not Track ("DNT") niet. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

 

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te openen.

 

Privacy van kinderen

 

Onze dienst is niet gericht op personen onder de leeftijd van 18 jaar ("Kinderen").

 

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 

Contacteer ons

 

Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar contact@westatewatches.com.

bottom of page