top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.   Introductie

 

Welkom op de website van Westate die zich bevindt op www.westatewatches.com ("Site" of "Website").

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Westate uit België. Doorheen de Site verwijzen de termen "wij", "ons", "Westate", "Westate Watches" en "onze" naar Westate. Wij bieden deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site voor u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier vermeld staan.

 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsen, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud op de website.

 

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN DISCLAIMERS ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE DIENSTEN GEBRUIKT.

 

Door onze diensten te raadplegen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, ons privacybeleid, of enig ander beleid van ons, dient u de diensten niet te gebruiken.

 

2.   Algemene Informatie - Westate

 

•     Wat wij bieden. Westate is een website voor het kopen en verkopen van luxe horloges en accessoires. Voor meer informatie over de producten en diensten van Westate verwijzen wij u door naar onze website.

 

•     Beschrijvingen. De foto's van de producten (en verpakking) op onze website zijn alleen bedoeld ter illustratie. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de kleuren accuraat worden weergegeven, maar we kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat exact overeenkomt met de kleuren van onze producten.

 

•     Naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om elk product of dienst toe te voegen/te beëindigen op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving.

 

3.   Geschiktheid voor aankoop

 

De aankoop van producten via Westate is strikt beperkt tot partijen die legaal contracten kunnen sluiten en vormen op het internet. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je de diensten alleen gebruiken met toestemming van je ouder of wettelijke voogd. Zorg ervoor dat je ouder of wettelijke voogd deze voorwaarden met je heeft doorgenomen en besproken.

 

Door een aanbod te doen om producten te kopen, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om kredietcontroles uit te voeren en waar Westate dat nodig acht, informatie (inclusief bijgewerkte informatie) over u door te geven aan of te verkrijgen van derden, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer of kredietrapporten, om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, een initiële creditcardmachtiging te verkrijgen en individuele aankooptransacties te autoriseren.

 

Westate behoudt zich het recht voor om de verzending van meerdere hoeveelheden van een artikel naar een klant of postadres te beperken.

 

4.   Bestellingen

 

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid, en geselecteerde artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door anderen worden gekocht. Zodra u uw bestelling op de website hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail waarin de details van uw bestelling worden bevestigd. Deze e-mail is geen aanvaarding van uw bestelling. Aanvaarding van uw bestelling zal worden voltooid na voltooiing van de verpakking van uw bestelling, tenzij u uw bestelling annuleert. Wij kunnen ook weigeren om een transactie te verwerken en dus te accepteren om welke reden dan ook of aan wie dan ook diensten te weigeren op elk moment naar eigen goeddunken. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij vanwege onze terugtrekking van een product van de website of onze weigering om een transactie te verwerken of een transactie ongedaan te maken of op te schorten nadat de verwerking is begonnen.

 

5.   Betaling

 

De volgende betalingsmethode wordt aanvaard op de Westate Site:

 

•     Bankoverschrijving

 

•     Elke andere door Westate vermelde betalingsmethode

 

6.   Prijsbeleid

 

De op de website vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW.

 

Soms moeten we de prijs van sommige van onze producten aanpassen. Wanneer dit gebeurt, zullen wij de prijzen op onze website aanpassen. Als u uw bestelling voor een product had geplaatst vóór de prijswijziging, zal de prijs zijn zoals vermeld op onze website op het moment dat u uw bestelling had geplaatst.

 

7.   Toegestaan gebruik

 

U stemt ermee in de website en de diensten alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de desbetreffende rechtsgebieden. U mag de website en de diensten alleen gebruiken voor uw niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte persoonlijke gebruik, en geen andere doeleinden.

 

U zult niet (en zult niet proberen om):

 

a.   Toegang te krijgen tot de diensten op een andere manier dan via de interface die door Westate wordt geleverd;

 

b.   Ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het computersysteem van Westate of zich in te laten met activiteiten die de werking van de website, de diensten, de netwerken en computersystemen van Westate verstoren of de functionaliteit of veiligheid ervan aantasten;

 

c.   Toegang te krijgen tot de website of de diensten via geautomatiseerde middelen of met geautomatiseerde functies of apparaten (inclusief het gebruik van scripts of webcrawlers);

 

d.   Toegang te krijgen tot persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van namen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie, of deze te verzamelen, voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden;

 

e.   Enig aspect van de website of de diensten voor enig doel te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of door te verkopen; en

 

f.    Producten of diensten met een handelsmerk, dienstmerk, handelsnaam, logo of dienstmerk van Westate te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of door te verkopen op een wijze die waarschijnlijk of bedoeld is om de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van dergelijke merken, namen of logo's in verwarring te brengen.

 

8.   Kortingscodes

 

Wij kunnen promotiecodes verstrekken die korting geven op ons product. Promotionele codes kunnen niet worden gebruikt op eerdere aankopen. Promotionele codes zijn niet overdraagbaar en er is geen alternatief in contanten. Bovendien kunnen ze niet worden gebruikt in combinatie met een andere promotiecode of aanbiedingen en moeten ze worden gebruikt voor de datum gepubliceerd, indien van toepassing. Er kan slechts één promotiecode worden gebruikt bij het afrekenen. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van promotiecodes in te trekken en/of te wijzigen.

 

9.   Beperkte Licentie en Toegang tot de Website; Aanvaardbaar Gebruik

 

Wij verlenen u een beperkte licentie om de website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan te wenden. U mag niet: (a) deze website of de inhoud van deze website doorverkopen of commercieel gebruiken; (b) de inhoud van deze website wijzigen, aanpassen, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, uit elkaar halen of converteren als deze niet bedoeld is om zo gelezen te worden; (c) de inhoud van deze website kopiëren, imiteren, spiegelen, reproduceren, distribueren, publiceren, downloaden, weergeven, uitvoeren, plaatsen of overdragen in welke vorm of op welke wijze dan ook; of (d) gebruik maken van datamining, bots, spiders, geautomatiseerde tools of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op de inhoud van de website of voor het verzamelen van informatie van de website of van andere gebruikers van de website.

 

U gebruikt deze website op eigen risico. U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze website en al uw communicatie en activiteiten op deze website. Indien wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u zich schuldig hebt gemaakt aan verboden activiteiten, geen respect hebt getoond voor andere gebruikers, of anderszins de algemene voorwaarden hebt geschonden, kunnen wij u de toegang tot deze website op tijdelijke of permanente basis ontzeggen en elke beslissing hiertoe is definitief.

 

10. Accounts, Registraties en Wachtwoorden

 

Indien u deze website gebruikt en voor dit gebruik een account en/of wachtwoord(en) moet instellen, bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord(en) en voor het beperken van de toegang tot uw computer.  Als u een account opent, zich registreert of op andere wijze informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in ons actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals gevraagd in de formulieren. Westate is niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen in de beantwoording van vragen of verzoeken als gevolg van door u verstrekte onjuiste, verouderde of onjuiste informatie of van technische problemen die buiten de macht van Westate vallen. U erkent en gaat ermee akkoord dat een login, identificatiecode of wachtwoord dat in verband met deze website wordt verstrekt (elk een "Wachtwoord") vertrouwelijke informatie is en veilig moet worden bewaard. U mag een dergelijk wachtwoord niet aan een andere persoon of entiteit bekendmaken of een andere entiteit toegang tot de website verlenen met gebruikmaking van een dergelijk wachtwoord. U dient Westate onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. Westate kan niet verantwoordelijk zijn en wijst alle aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van informatie die u op deze website plaatst of weergeeft.

 

11. Intellectuele Eigendomsrechten

 

Uw gebruik van de website en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot auteursrechten, modellen, en handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten en materiële rechten die worden genoemd, weergegeven, of

 

met betrekking tot de inhoud (hieronder gedefinieerd) op de website. Alle inhoud, met inbegrip van handelsmerken, ontwerpen en verwante intellectuele eigendomsrechten van derden die op deze website worden vermeld of getoond, zijn beschermd door nationale wetten inzake intellectuele eigendom en andere wetten. Elke ongeoorloofde reproductie, herdistributie of ander gebruik van de inhoud is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. U mag de inhoud alleen gebruiken met onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. Voor informatie over het verkrijgen van toestemming om de inhoud te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via contact@westatewatches.com

 

Naast de intellectuele eigendomsrechten hierboven vermeld, wordt "inhoud" gedefinieerd als alle afbeeldingen, foto's, inclusief alle beeldrechten, geluiden, muziek, video, audio, of tekst op de website.

 

12. Toezicht

 

Westate is niet verplicht deze website of enig gedeelte daarvan te bewaken. Wij behouden ons echter het recht voor om geplaatste inhoud te beoordelen en dergelijke inhoud te verwijderen, te wissen, te redigeren of anderszins te wijzigen, naar eigen goeddunken, op elk moment en van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving of verdere verplichting aan u. Westate is niet verplicht om enige inhoud weer te geven of te plaatsen. Westate behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van het privacybeleid, te allen tijde en van tijd tot tijd, alle informatie of inhoud te plaatsen die zij noodzakelijk of gepast acht, inclusief en zonder beperking om te voldoen aan toepasselijke, wet- en regelgeving, contractuele verplichtingen, juridische procedures, geschillenprocedures of verzoeken van de overheid. Westate is niet aansprakelijk in verband met inhoud of content die wordt ingediend bij, verzonden via, of weergegeven of geplaatst op deze website, ongeacht of deze door Westate of een andere partij is verstrekt.

 

13. Disclaimer

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST WESTATE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ALLE (A) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN DE INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF PRODUCTEN DIE DEZE BEVAT, OF DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK ERVAN OF MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES ERVAN, (B) GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN, EN (C) GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ONONDERBROKEN OF FOUTLOZE TOEGANG OF GEBRUIK. DE WEBSITE EN ALLE INHOUD EN ONDERDELEN DAARVAN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" BASIS EN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO.

 

14. Beperking van aansprakelijkheid

 

U stemt ermee in dat Westate in geen geval aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor winstderving, incidentele schade, gevolgschade, bijzondere of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of de voorwaarden, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of de vordering voor dergelijke schade is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Deze beperking van aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in enige Inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u lijdt als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op de Inhoud; (ii) de overdracht van bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke die uw apparatuur kunnen infecteren, storingen van mechanische of elektronische apparatuur; (iii) onbevoegde toegang tot of gebruik van de website of de beveiligde servers van Westate en/of persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarop is opgeslagen; of (iv) diefstal, bedieningsfouten, stakingen of andere arbeidsproblemen of enige vorm van overmacht.

 

15. Schadeloosstelling

 

U gaat ermee akkoord Westate en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te vrijwaren van en te verdedigen tegen elke rechtszaak, vordering, eis, boete of verlies, inclusief redelijke advocaatkosten, ingesteld door of voortvloeiend uit een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de website, schending van de algemene voorwaarden of het materiaal waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van enige wet, voorschrift, bevel of andere wettelijke mandaten, of de rechten van een derde partij.

 

16. Geschillenbeslechting & Toepasselijke Wetgeving

 

In het geval van een geschil voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden of een overeenkomst tussen u en ons, dan gaat u ermee akkoord om te proberen het geschil op te lossen door te goeder trouw met ons in een proces van bemiddeling alvorens arbitrage of een rechtszaak te starten.

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

17. Kinderen

 

Je mag onze website niet gebruiken of er gebruik van maken als je jonger bent dan 18 jaar. Als je de website gebruikt of er gebruik van maakt en jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke voogd om dit te doen. Door de website te gebruiken of te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat het u door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied is toegestaan om de website te gebruiken en/of te gebruiken.

 

18. Privacy & Cookies

 

Voor meer informatie over hoe wij uw informatie en cookies verzamelen, verwijzen wij u door naar ons privacy- en cookiebeleid.

 

19. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde bij te werken en te herzien. U zult weten of deze voorwaarden zijn herzien sinds uw laatste bezoek aan de website door te verwijzen naar de datum "Ingangsdatum van huidig beleid" bovenaan deze pagina. Uw gebruik van onze website vormt uw aanvaarding van deze voorwaarden zoals van tijd tot tijd door ons gewijzigd of herzien, en u dient deze voorwaarden dan ook regelmatig door te nemen.

 

20. Elektronische communicatie

 

Wanneer u de website bezoekt of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Door dit te doen, stemt u ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

 

21. Scheidbaarheid

 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden.

 

22. Toewijzing

 

Het is ons toegestaan onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen, toe te wijzen of uit te besteden zonder uw toestemming of enige kennisgeving aan u. Het is u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

 

23. Overmacht

 

Westate is niet aansprakelijk voor vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop Westate geen invloed heeft, bijvoorbeeld algemene arbeidsconflicten, extreme weersomstandigheden, oorlogshandelingen, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsbesluiten, technische problemen, defecten in de stroom- /tele-/computercommunicatie of andere communicatie en defecten of vertragingen in de dienstverlening door toeleveranciers als gevolg van bovengenoemde omstandigheden. Dergelijke omstandigheden zullen leiden tot vrijstelling van schadevergoeding en andere maatregelen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, stelt Westate de klant hiervan in kennis, zowel aan het begin als aan het einde van de periode voor de huidige situatie. Als de situatie langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben zowel de klant als Westate het recht om de koop met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

24. Volledige Overeenkomst

 

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Westate met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot de website. Een gedrukte versie van deze voorwaarden en elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in juridische of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. U mag de algemene voorwaarden niet overdragen of uw rechten daarop toewijzen, overdragen of in sublicentie geven. Indien Westate niet optreedt tegen een schending door u of anderen, doet dit geen afstand van het recht van Westate om op te treden tegen volgende of soortgelijke schendingen.

 

25. Termijn en beëindiging

 

Deze overeenkomst wordt van kracht op de datum dat u voor het eerst toegang krijgt tot de website en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden. Overtredingen van deze overeenkomst kunnen leiden tot de onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst en ontzeggingen of beëindigingen van uw toegang tot de website. Dergelijke beperkingen kunnen tijdelijk of permanent zijn. Bij beëindiging wordt uw recht om deze website te gebruiken ingetrokken. Alle disclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen, schadeloosstellingen en eigendomsrechten en licenties voor Westate blijven ook na beëindiging van kracht.

 

26. Contacteer Ons

 

For any questions, complaints, and queries or to report any violations, kindly get in touch:

 

Westate

Schupstraat 9-11
Office A601

2018 Antwerpen

België

contact@westatewatches.com

+32484247050

BTW BE 0743 543 897

bottom of page